Szczepienia przeciwko HPV – więcej odpowiedzi, kolejne pytania

Dostępność szczepionki przeciwnowotworowej wywołała ogromny entuzjazm ze strony społeczności medycznej i opinii publicznej, czego kulminacją było poparcie dla obowiązkowych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz zalecenie Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), że 30 milionów dziewcząt a kobiety w wieku od 11 do 26 lat w Stanach Zjednoczonych są szczepione.1 Poprzednie doniesienia2,3 wykazały niezwykłą 100% skuteczność czterowalentnej szczepionki skierowanej przeciwko HPV typu 6, 11, 16 i 18 w odniesieniu do wyników związanych z typami HPV szczepionek. u kobiet bez dowodów wcześniejszego kontaktu z tymi typami. Ponieważ typy HPV 16 i 18 są związane z 70% raków szyjki macicy, 4 te typy są idealnymi celami dla nowej szczepionki. W tym wydaniu czasopisma doniesienia o dwóch dużych, trwających, randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych wskazują wpływ tej szczepionki na ważne wyniki kliniczne, w tym wskaźniki gruczolakoraka in situ i śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy po średnio 3 latach obserwacji. up.5,6 Badacze biorący udział w tych próbach mocno odcisnęli swoje piętno: szczepionka wykazała znaczącą skuteczność przeciwko zmianom anogenitalnym i szyjki macicy związanym z typem szczepionki u kobiet bez dowodów wcześniejszego kontaktu z typami szczepionek; szczepionka również wydawała się bezpieczna. Ponadto wyniki badań dotyczą wszystkich osób bez względu na status HPV w punkcie wyjściowym i niezależnie od tego, czy wyniki były związane z typami HPV, na które szczepionka ma wpływ. Decydenci polityczni mają teraz więcej dowodów na ocenę korzyści i zagrożeń związanych z powszechnym szczepieniem.
Biorąc pod uwagę rzadkość występowania incydentów raka szyjki macicy, wstępne zmiany w obrębie szyjki macicy o dużym potencjale inwazyjnym są stosowane we współczesnych badaniach jako zastępcze dla raka szyjki macicy. Gruczolakorak in situ jest rzadką zmianą powszechnie uważaną za prekursor raka. Śródszpitalna neoplazja szyjki macicy jest oceniana od do 3 na podstawie kryteriów histopatologicznych. Stopnia śródnabłonkowego neoplazji szyjki macicy stopnia wskazuje na obecność czynnej infekcji HPV i nie jest uważana za przedrakową; aktualne wytyczne zniechęcają do leczenia tego stanu. [7] Wstępnie śródnabłonkowa neoplazja stopnia 2 szyjki macicy jest leczona u większości kobiet, ale nie jest niepodważalnym substytutem raka, ponieważ do 40% takich zmian regresuje samoistnie 9; aktualne wytyczne sugerują, że niektóre młode kobiety z takimi zmianami nie muszą być leczone. [7] Natomiast śródnabłonkowa neoplazja stopnia 3 stopnia 3 ma najniższe prawdopodobieństwo regresji i najsilniejszy potencjał inwazyjny. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uważa, że śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 2. i 3. oraz gruczolakorak in situ są dopuszczalnymi wynikami zastępczymi w przypadku raka szyjki macicy; inni obserwatorzy uważają, że śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 3. i gruczolakorak in situ są odpowiednimi odpowiednikami.
W tych badaniach, zwanych Kobietami Zjednoczonymi, aby jednostronnie zmniejszyć liczbę chorób endokrynnych (FUTURE) I i II, jaka jest skuteczność szczepień wśród wszystkich osób, niezależnie od przyczynowych typów HPV. W teście FUTURE I, 5 stopni oceny od do 3 śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy lub gruczolakoraka in situ na 100 osobolat u 4,7 zaszczepionych kobiet i 5,9 u nieszczepionych kobiet, skuteczność 20%
[więcej w: komórki macierzyste kraków, who definicja zdrowia, undofen krioterapia opinie ]