Medicaid State Eligibility i Care Delayed ze wzgledu na koszty

Oczekuje się, że przepisy ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) spowodują zmniejszenie liczby osób dorosłych, które zwlekają ze znalezieniem potrzebnej opieki medycznej z powodu kosztów.1 Oczekuje się, że reformy poprawią możliwość uzyskania opieki, częściowo poprzez rozszerzenie dostępu Medicaid do dorośli o dochodach na poziomie 133% federalnej granicy ubóstwa lub poniżej tej wartości2. Niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego nadało większą swobodę państwu podejściu do ekspansji Medicaid.3 Różne strategie państwowe służące wdrażaniu reform mogą zwiększyć zróżnicowanie geograficzne częstości występowania opóźnionej opieki. Oszacowanie istniejącej zmienności i korelacji opóźnionej opieki może pomóc państwom, które planują poprawić dostęp w ramach i poza ramami przewidzianymi przez ACA.
Przeanalizowaliśmy zróżnicowanie geograficzne na poziomie lokalnym w zakresie częstości opieki opóźnionej z powodu ko sztów wśród 289 333 dorosłych osób w wieku od 18 do 64 lat w badaniu z 2010 r. Dotyczącym behawioralnego czynnika ryzyka (BRFSS), opartego na państwowych badaniach telefonicznych dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej i stan zdrowia. Obliczono wygładzone szacunki rozpowszechnienia opóźnionej opieki na szczeblu powiatu za pomocą uogólnionych liniowych modeli mieszanych4. Przeanalizowaliśmy związek między progami kwalifikowalności Medicaid dla pracujących dorosłych z dziećmi i prawdopodobieństwem, że uczestnicy badania BRFSS będą zwlekać z szukaniem opieki. Modele statystyczne zostały dostosowane do cech socjodemograficznych i klinicznych uczestników oraz charakterystyki stanu i lokalnej infrastruktury opieki zdrowotnej.5
Rycina 1. Rycina 1. Wygładzona częstość występowania opóźnionej opieki na poziomie hrabstwa ze względu na koszty wśród dorosłych w wieku od 18 do 64 lat. Dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez system nadzoru behawioralnego w 2010 roku.
Jak pokazano na ryc. 1, częstość występowania opóźnionej opieki na poziomie hrabstwa wahała się od 6,5% w Norfolk w stanie Massachusetts do 40,6% w Hidalgo w Teksasie. Bardziej restrykcyjne kryteria kwalifikowalności Medicaid wiązały się z większą częstością występowania opóźnionej opieki niż ta obserwowana, gdy kryteria kwalifikowalności zostały ustalone na poziomie 133% federalnej granicy ubóstwa lub powyżej tej granicy. Na przykład zwiększone szanse na opóźnioną opiekę wynosiły 16% wśród osób o dochodach między 67 a 127% federalnej granicy ubóstwa, a 42% wśród osób o dochodach między 17 a 44% federalnej granicy ubóstwa. Ponadto większa koncentracja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wiązała się z mniejszą częstością występowania opóźnionej opieki (patrz Tabela w dodatkowym dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem niniejszego listu). Przeanalizowaliśmy dane dotyczące częstości w ystępowania opóźnionej opieki w sześciu okręgach w obszarach o różnych strategiach zarządzania infrastrukturą opieki zdrowotnej. Tabela 2 w dodatkowym dodatku pokazuje, że populacje w okręgach o najwyższym wskaźniku opóźnionej opieki były bardziej skłonne do latynosów i mają niskie dochody oraz wysoką przewagę chorób przewlekłych, a obszary te miały stosunkowo późną historię ekspansji medicaidów.
Nasze wyniki wskazują na znaczne różnice geograficzne w zakresie częstości opieki z opóźnieniem ze względu na koszty. Szczególnie wrażliwe obszary znajdowały się na południu, w tym w Teksasie i na Florydzie. Stany i powiaty o wysokim odsetku opóźnionej opieki miały słabszą infrastrukturę opieki zdrowotnej niż państwa o niższej częstości występowania opóźnionej opieki. Ponieważ państwa określają strategie wdrażania ACA, obszary o wysokiej częstości występowania opóźnionej opieki powinny monitorować swoje postępy za po mocą badania BRFSS i innych źródeł danych. Państwa te mogą wymagać dodatkowych inwestycji, aby dogonić miejsca o silniejszej infrastrukturze.
Cheryl R. Clark, MD, Sc.D.
Mark J. Ommerborn, MPH
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA
Brent A. Coull, Ph.D.
Harvard School of Public Health, Boston, MA
Czy Quyen Pham, MPH
Jennifer Haas, MD
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA
org
Wspierane przez stypendia Narodowego Instytutu ds. Starzenia (K08 AG 032357) oraz National Institutes of Health (UL1 RR 025758-01) oraz wkład finansowy z uczestniczących instytucji Harvard Clinical and Translational Science Center.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
5 Referencje1. Nieubezpieczonych i różnica ubezpieczenia zdrowotnego sprawia. Washington, DC: Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured, 2012 (www.kff.org/uninsured /upload/1420-14.pdf).

2. Connors EE, Gostin LO. Reforma systemu opieki zdrowotnej – historyczny moment w amerykańskiej polityce społecznej. JAMA 2010; 303: 2521-2522
Crossref Web of Science Medline
3. Rosenbaum S, Westm [patrz też: Lekarze Warszawa, dobry endokrynolog kielce, dermatolog ]

[hasła pokrewne: mikroangiopatia, czy półpasiec jest zaraźliwy, pentohexal ]