Ciąża i HIV

Zgadzamy się z Heagarty i Abramsem (wydanie z 26 marca) 1, że istnieją odpowiednie naukowe informacje wspierające powszechną edukację na temat ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV), wraz z doradztwem i ofertą badań dla wszystkich kobiet, mężczyzn i dzieci poszukujących opieki zdrowotnej w obszary o wysokiej seroprewalencji HIV. Niestety, autorzy glosują nad punktem krytycznym. Nie odpowiednio rozróżniają dobrowolnych programów, które agresywnie zapewniają edukację i doradztwo oraz wymagają zgody, od programów obligatoryjnych, które odmawiają kobietom podstaw...

Długoterminowy wpływ cukrzycy i jej leczenia na funkcje poznawcze

Długotrwałe obawy dotyczące wpływu cukrzycy typu na zdolności poznawcze zwiększyły się dzięki stosowaniu terapii zaprojektowanych w celu zbliżenia poziomu glukozy do zakresu bez cukrzycy i związanego z tym zwiększonego ryzyka ciężkiej hipoglikemii. Metody
Łącznie 1144 pacjentów z cukrzycą typu zakwalifikowanych do badania Diabetes Control and Complications (DCCT) i jego kontynuacją badania Epidemiologia cukrzycy (EDIC) zostało zbadanych po przyjęciu do DCCT (w wieku 27 lat) i średnio 18 lat później z tą samą obszerną baterią testów poznawczych. Mierzono p...

Raz w roku kwas zoledronowy stosowany w leczeniu osteoporozy po menopauzie ad 5

Analizy skuteczności obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, z wyjątkiem 29 pacjentów z miejsca, którego udział został przerwany podczas badania. Pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną infuzję, zostali włączeni do analiz bezpieczeństwa (Ryc. 1). Częstość występowania złamań kręgów (warstwa 1) obejmowała pacjentów, którzy przeszli badanie radiologiczne na początku badania i przynajmniej raz w trakcie obserwacji. Pęknięcie incydentu stwierdzono, gdy co najmniej jeden kontrolny radiogram spełniał kryteria złamania incydentu. <...

Zebiak (odontoma)

Co więcej, długoterminowe badanie pozwoliłoby na zbadanie potencjalnego wpływu na poznawanie nawracającej, ciężkiej hipoglikemii podczas okresu obserwacji po DCCT; utrzymujących się różnic w kontroli glikemii, jak wskazuje na to wartość hemoglobiny glikowanej; oraz ze zwiększonego wieku członków kohort i zwiększonego czasu trwania ich cukrzycy. Aby odpowiedzieć na te pytania, powtórzyliśmy ocenę poznawczą 12 lat po zakończeniu DCCT w ramach kontynuacji badań Epidemiologii Diabetologicznych Interwencji i Komplikacji (EDIC). Zatem średni całkowity czas obserwacji wyn...

Najnowsze zdjęcia w galerii twojezdrowie.info:

331#nifuroksazyd hasco , #larimax , #mikroangiopatia , #czy półpasiec jest zaraźliwy , #pentohexal , #flyboard allegro , #zabiegi fizykalne , #biomentin , #przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja , #olx inowroclaw ,