Chirurgia laserowa w okulistyce: praktyczne zastosowania

To dobry ogólny przegląd powszechnych i akceptowanych zastosowań lasera w opiece okulistycznej. Pierwsze rozdziały poświęcono krótkiej i zwięzłej analizie anatomii oka w odniesieniu do chirurgii laserowej i soczewek używanych w połączeniu z laserem. Po nich następuje szereg zwięzłych, zorientowanych na praktykę rozdziałów, które omawiają wiele kategorii leczenia laserem. Te kategori...

Szczepienia przeciwko HPV - więcej odpowiedzi, kolejne pytania

Dostępność szczepionki przeciwnowotworowej wywołała ogromny entuzjazm ze strony społeczności medycznej i opinii publicznej, czego kulminacją było poparcie dla obowiązkowych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz zalecenie Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), że 30 milionów dziewcząt a kobiety w wieku od 11 do 26 lat w Stanach Zjednoczonych są szczepion...

Buprenorfina dla osób na listach oczekujacych na leczenie uzaleznienia od opioidów

Sigmon i jego współpracownicy (wydanie z 22 grudnia) informują, że wskaźnik wykorzystania nielegalnych opioidów wśród osób, które otrzymały tymczasowe leczenie buprenorfiną na liście oczekujących na leczenie z powodu nadużywania opiatów, był znacznie niższy niż w grupie kontrolnej, która pozostała na sama lista oczekujących w ciągu 12 tygodni. Chociaż autorzy określili brak for...

Związek wielolekowej oporności w epilepsji z polimorfizmem w genie transportera leków ABCB1

Goodman i in. (Wydanie z 26 marca) donoszą, że profilaktyczne podawanie flukonazolu zapobiega infekcjom grzybiczym u biorców przeszczepów szpiku kostnego. Znacznie mniej pacjentów zmarło z powodu zakażeń grzybiczych w grupie flukonazolu (1 z 179) niż w grupie placebo (10 z 177). Jednak całkowita śmiertelność była nieco wyższa (choć nie w znacznym stopniu) w grupie flukonazolu: 55 spośr...

Najnowsze zdjęcia w galerii twojezdrowie.info:

331#właściwości herbaty z pokrzywy , #polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje , #progesteron cena , #nifuroksazyd hasco , #larimax , #mikroangiopatia , #czy półpasiec jest zaraźliwy , #pentohexal , #flyboard allegro , #zabiegi fizykalne ,