Demonstracja nosiciela czynnego w tkance ciężarnej z chorobą Creutzfeldta-Jakoba

Dotychczas zgłoszono tylko jeden przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba w ciąży. [1] Podajemy nasze odkrycie czynnika przerywającego w próbkach od ciężarnej pacjentki z chorobą Creutzfeldta-Jakoba.
38-letnia kobieta miała zaburzenia widzenia w 20. tygodniu ciąży. Zaburzenia mowy i chodu postępowały szybko, aż osiągnęła stan mutyzmu akinetycznego. Cięcie cesarskie wykonano w 30 tygodniu. Noworodek dobrze się czuł, ale nie karmiono go piersią. Rozwija się normalnie w wieku sześciu lat. Pacjent zmarł po trzyletnim kursie. Podczas autopsji jej mózg ważył tylko 800 g. Badanie neuropatologiczne wykazało ciężką utratę komórek nerwowych, stan gąbczasty i demielinizację zarówno w mózgu, jak i móżdżku. W oparciu o historię przypadek ten uznano za spontaniczny typ choroby Creutzfeldta-Jakoba. Trwa analiza białek prionowych w tkankach pacjenta.
Tabela 1. Tabela 1. Dystrybucja leku Creutzfeldta-Jakoba w krwi i tkankach pacjenta w ciąży, według badań na myszach BALB / c. * Pobrano próbki krwi pacjenta, łożyska, płynu owodniowego i krwi pępowinowej. przy dostawie i próbkę mleka pacjenta (siara) zebrano czwartego dnia po porodzie. Materiały od pacjenta wstrzyknięto śródmózgowo myszom BALB / c, jak opisano powyżej.2 Stwierdzono, że tkanka z mózgu pacjenta jest zakaźna, co dowodzi, że przypadek był typu zakaźnego (tabela 1). Zarówno łożysko, jak i leukocyty przewodowe były zakaźne.
Macierzyńskie erytrocyty mogą być przenoszone na płód. Fakt ten plus nasza demonstracja czynnika przenikającego w próbkach łożyska i krwi pępowinowej oznacza, że możliwe jest, że płód był narażony na przenoszenie czynnika Creutzfeldta-Jakoba. Okazało się, że siara matki również jest zakaźna. Zmiany histologiczne w mózgach myszy zaszczepionych sromem pacjenta obejmowały gąbczaste zmiany o różnym stopniu w korze i istocie białej zarówno w mózgu, jak i móżdżku, z reaktywną astrogliozą. Jednak u myszy kontrolnych zaszczepionych zdrowym mlekiem matki nie zaobserwowano żadnych objawów. Ani badania epidemiologiczne ani badania eksperymentalne7, 8 nie wykazały dotąd pionowej transmisji tej choroby. Nasze wyniki wskazują jednak, że musimy niepokoić się ryzykiem przeniesienia choroby w okresie płodowym i pourodzeniowym oraz że potrzebne są dalsze badania dzieci zagrożonych.
Yoichi Tamai, MD
Hisako Kojima, Ph.D.
Rie Kitajima, BS
Fumiaki Taguchi, Ph.D.
Yoshio Ohtani, MD
Takeshi Kawaguchi, MD
Sadanori Miura, MD
Masaki Sato, MD
Kitasato University School of Medicine, Kanagawa 228, Japonia
Yoshihiro Ishihara, MD
Tokyo Metropolitan Institute for Neurosciences, Tokio 183, Japonia
8 Referencje1. Bernoulli C, Siegfried J, Baumgartner G, i in. . Niebezpieczeństwo przypadkowego przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jakoba drogą osoby do osoby w wyniku operacji. Lancet 1977; 1: 478-9.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2 Tamai Y, Kojima H, Ohtani Y, i in. . Subkomórkowa dystrybucja czynnika zakaźnego w mózgu myszy Creutzfeldta-Jakoba. Microbiol Immunol 1989; 33: 35-42.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Zarou DM, Lichtman HC, Hellman LM. . Przenoszenie matczynych erytrocytów chromowanych przez matki z matki do płodu. Am J Obstet Gynecol 1964; 88: 565-71.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Prusiner SB, Gajdusek C, Alpers MP. . Kuru z okresami inkubacji przekraczającymi dwie dekady. Ann Neurol 1982; 12: 1-9.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Brown P, Cathala F, Raubertas RF, Gajdusek DC, Castaigne P.. Epidemiologia choroby Creutzfeldta-Jakoba: zakończenie 15-letniego badania we Francji i przegląd literatury światowej. Neurology 1987; 37: 895-904.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
6. Epidemiologia Davanipour Z. W: Bastian FO, wyd. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne pasażowalne encefalopatie gąbczaste. St. Louis: Mosby-Year Book, 1991: 131-52.
Google Scholar
7. Manuelidis EE, Manuelidis L.. Eksperymenty na macierzyńskiej transmisji choroby Creutzfeldta-Jakoba u świnek morskich. Proc Soc Exp Biol Med 1979; 160: 233-6.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
8. Amyx HL, Gibbs CJ Jr, Gajdusek DC, Greer WE. . Brak pionowej transmisji podostrej gąbczastej wirusowej encefalopatii u doświadczalnych naczelnych. Proc Soc Exp Biol Med 1981; 166: 469-71.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(16)
[patrz też: polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje, zabiegi fizykalne, olx inowroclaw ]